Kişisel Bilgi

  • Viyana Üniversitesi Psikoloji/Pedagoji Lisans/Yükseklisans/Doktora.
  • Psikodrama Eğitimi Grup Psikoterapileri Derneği Ankara
  • Sistemik Psikoterapi Eğitimi (IF Weinheim ve SG Sertifikası –Systemische Gesellschaft-Almanya)
  • Sistemik Süpervizyon Eğitimi (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft- Almanya)
  • Eğitici Terapist (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft)
  • Çift Terapisti (SIH-Systemische Institut Heidelberg- IGST-Heidelberg Almanya)
  • Cinsel Terapisti (Institut für Sexualtherapie Heidelbeg Almanya)
  • EFTA (Avrupa Aile Terapileri Derneği) üyesi